Szentantalfa

Fényes Elek 1842-ben megjelent állapotleírása szerint Szentantalfa magyar falunak 693(!) – 144 katolikus, 219 evangélikus, 298 református, 32 zsidó – lakosa van. Határa felettébb kicsiny, és az is szőlőkkel van beültetve. Bora felettébb kemény és tartós!

ZSIDÓ TEMETŐ

A Nivegy-völgyben a XVIII. századtól fokozatosan erősödött a zsidó népesség szerepe és a XIX. század első felében Szentantalfán jelentős izraelita közösség alakult ki. Általában a zsidók bérelték, vagy birtokolták a falusi kocsmát, mészárszéket, pálinkafőzőt és ezenkívül a kereskedelem különféle lehetőségeivel foglalkoztak. A Nivegy-völgyi izraeliták a Tapolcai hitközséghez tartoztak, amely hét körzetből állt. A szentantalfai körzet volt az egyik, ahol imaház is működött. 1851-ben az öt faluban 132 fő zsidó élt. 1907-ben 48, 1918-ban már csak 20 zsidó lakost tartottak nyilván. A Nivegy-völgyi falvak zsidó lakosságának hivatalosan kijelölt temetője is Szentantalfán, a Bánfa dűlőben volt. Ez a temető - 0163 hrsz -ma is megvan. 2011-ben kipucolták, felújították, ám azóta újra benőtte a bozót, a fás növényzet.

Jelenleg a Káli-medence Zsinagógája Alapítvány gondozásában van. 2024-ben megindul a temető felújítása, tisztítása. 2025-ben a kerítés és a kapu rendbehozatala. Jelenleg omladozik a kőből épített kerítés - java részét már elhordták -, tönkrement a kapubejárat is, a temető látványa pedig kifejezetten elszomorító. Magyarországon ma 1600 zsidó temető van, nagyobb részük kisebb falvakban, ahol nincs se felekezet, se pénz, se munkáskéz a fenntartásra, megújításra, őrzésre. A Nivegy-völgyi táj alakításában, az itt élt népek történetében a zsidók is jelentős szerepet játszottak. Ez a temető, bozótosan is, a táj történeti szempontból kiemelkedő eleme. Az Alapítvány célja a temető teljes felújítása 2026-ig!